Slováci sú viac spokojní s e-shopmi než s kamennými predajňami

Spokojnosť Slovákov so službami internetových obchodov je vyššia ako so servisom predajní kamenných. Kým e-shopy úplne alebo väčšinou plnia očakávania až 96 % spotrebiteľov, s kamennými obchodmi je naopak spokojných „len“ 89 % opýtaných.

Vyplýva to z online prieskumu, ktorý na vzorke približne 2.000 respondentov, ktorí majú skúsenosť s obidvoma druhmi nákupov, urobila výskumná agentúra NMS Market Research a nezávislý nákupný radca Heureka.sk, ktorý porovnáva vyše 7.000 domácich e-shopov, ich tovary a ceny.

„Najvyššie percento spokojných zákazníkov majú internetové obchody medzi ľuďmi vo veku od 31 do 40 rokov, vysokoškolsky vzdelanými a obyvateľmi Žilinského kraja,“ hovorí riaditeľ Heureka.sk Tomáš Braverman a dodáva, že hlavnými dôvodmi nákupu cez internet sú nižšie ceny, úspora času, ako aj širší sortiment.

„Najvyššie percento spokojných klientov kamenných obchodov je medzi spotrebiteľmi vo veku od 51 do 60 rokov, ľuďmi so základným vzdelaním a obyvateľmi Košického kraja,“ dodáva riaditeľ NMS Market Research Michal Osuský.