Cenníky preklikov na Heureka.sk a pridružených satelitoch

V rámci Heureka.sk máme cenník rozdelený do niekoľkých úrovní. Nižšie sa môžete pozrieť na ceny preklikov v rámci kategórií, fulltextového vyhľadávania a koľko vás stojí kliknutie z detailu obchodu.

Heureka.sk cenníky plošne podliehajú sezónnemu zdraženiu, kedy každoročne od 1. 11. do 31. 1. navyšujeme štandardné ceny preklikov o 25 %.

Pri každom cenníku, okrem satelitov, môžete vidieť dve ceny - ŠTANDARDNÁ a SEZÓNNA.

Cenník preklikov podľa kategórií

Cena prekliku sa odvíja od ceny výrobku vrátane DPH. Pri produktoch do 0,660 EUR nie je cena prekliku účtovaná. Ceny preklikov sú uvádzané bez DPH.

Štandardný cenník preklikov platný od 1. 6. 2021 môžete stiahnuť vo formáte CSV alebo XLSX.
Sezónny cenník preklikov platný 1.11.2021 - 31.1.2022 si môžete stiahnuť vo formáte CSV alebo XLSX.

Cenník preklikov z fulltextového vyhľadávania a z detailu obchodu

Cena prekliku (od 1. 6. 2021) z výsledkov fulltextového vyhľadávania a z detailu obchodu je spoplatnená jednotnou cenou 0,106 EUR. V sezóne sa cena navyšuje o 25 % na sumu 0,132 EUR.
 

Cenník preklikov zo satelitov

Cenník preklikov zo satelitov platný od 1. 6. 2021 si môžete stiahnuť vo formáte CSV alebo XLSX.
 

Ako si zabezpečiť čo najviac "kliknutí"?

Základné ceny preklikov sú len odrazovým mostíkom pre predaj tovaru na Heureke a so správne zvolenou bidovacou stratégiou môžete dosiahnuť veľmi výrazného navýšenia preklikov práve na vami predávaný tovar. Viac sa o biddingu dočítate na našom blogu:

 

V prípade nejasností či otázok nás kontaktujete na podpora@heureka.cz.