Dátové prehľady v ProductADS

Novo ponúkame v rozhraní ProductADS nasledujúce dátové prehľady:
 


Predaja produktov v e-commerce

Pre management je dôležité mať informácie. Vedieť, ktoré kategórie tovarov na trhu rastú, aké produkty začínajú byť medzi ľuďmi populárny alebo v akom cenovom pásme sa pohybujú najpredávanejšie produkty v danej kategórii. Ak je manažér schopný tieto dáta porovnať so svojimi internými dátami, môže objaviť skrytý potenciál a zamerať svoje úsilie správnym smerom. V reporte Predaje produktov v e-commerce od Heureky nájdete odhady predajov konkrétnych produktov, vďaka ktorému práve takéto informácie získate.

Viac informácií


Hľadané frázy na Heureke - ZDARMA

Vedieť, aké kľúčové slová a frázy sú vyhľadávané a aká je ich úspešnosť, je jedným z kľúčových prvkov každého výkonovo orientovaného inzertného nástroja. Dátový prehľad o hľadaní na Heureke vám pomôže identifikovať kľúčové slová a frázy, ktoré návštevníci Heureky vyhľadali pred odchodom do konkrétnej kategórie na Heureke. Vďaka tomu nezabudnete na žiadne dôležité slová a frázy.

Viac informácií