Automatické bidovanie

Chcete efektívne investovať peniaze za propagáciu produktov, privádzať relevantných zákazníkov a mať pod dohľadom svoje náklady? BiddingTools, Bidding Fox ,BeedMagic Script! ,BiddingManager  a Markeing Tools to sú nástroje, ktoré vám s tým pomôžu. Vyskúšajte ich a už nestrácajte čas bidovaním na Heureke ručne.  

Beed

Beed je automatický nástroj, ktorý spravuje pozície vašich produktov pomocou nastavených pravidiel. Bidovať môžete na pozíciu, či podľa konkurencie, nastaviť si môžete maximálnu cenu za preklik a ďalšie pravidlá. Informácie o nákladoch na každý produkt si Beed berie priamo z administrácie porovnávačov. Pre maximálnu presnosť počíta Beed výkon produktov podľa meraní Google Analytics. Pomocou nastavených pravidiel nakoniec Beed vypočíta CPC pre každý produkt a doplní ich do XML feedu.

Čo musíte mať pred registráciou:

 • Prepojenie s Heurekou cez Overené zákazníkmi
 • Feed s ITEM_ID
 • Povolenie prístupu do adminu

Výhody:

 • Nastavenie biddingu podľa historických výsledkov i aktuálnych vlastností produktov
 • Predpovedá konverznosť podľa ceny voči ostatnýcm položkám
 • Stratégiu je možné nastaviť na kategóriu, výrobcu i konkrétne položky
 • Kontrola cien konkurencie a jej zohladnenie pri bidovaní
 • Nastavenie maximálnnej ceny za preklik
 • Bidovanie na konkrétnu pozíciu
 • Automaticky vypína neúspešné položky
 • Pravidelné reporty efektivity a priebežné podrobné štatistiky v nástroji
 • Cena podľa počtu reálne bidovaných produktov
 • Školenie automatického bidovania s Beedom zdarma
 • Prepočet až 12x denne

KONTAKT: support@beed.cz

Bidding Fox

Bidding Fox je bidovací nástroj pre správu inzercie na Heureke (SK/CZ) a Zboží.cz. Dobrá práca s automatickým biddinngom vám pomože dosiahnuť vyšších tržieb. A Bidding Fox umožňuje efektívnějšie biddovanie skrz stratégie, ktoré vyhovujú práve vášmu e-shopu. Automatické biddovanie je možné nastaviť podľa ľubovoľných informácií obsiahnutých vo feede. Bidding Fox dokáže nastaviť a riadiť stratégiu biddovania a tým zvýšiť tržby a znižiť náklady na inzerciu.

Čo musíte mať pred registráciou:

 • Využívať aplikáciu Mergado
 • Prepojenie s Heurekou cez Overené zákazníkmi
 • Feed s ITEM_ID

Výhody:

 • Automatický prepočet CPC 12x denne 
 • 15 dní skúšobná doba zdarma 
 • Pevná cena nezávislá na počte produktov a sposobe biddovania 48 €/mesiac
 • Je možné biddovať podľa PNO alebo cieliť na pozície
 • Nákladné položky vyraďuje z biddingu
 • Je možné nastaviť maximálnu cenu prekliku 
 • Možnosť nebiddovať položky do 5. miesta podľa ceny pre ušetrenie nákladov
 • Využívá aktuálné dáta priamo z Heureky, meranie konverzií, sortiment report a Google Analytics
 • Prehľadná diagnistika a odporúčanie pre biddované a nebiddované produkty pre zlepšenie výkonu inzercie
 • Nezávislý nástroj využívaný agentúrami, i priamo e-shopmi
 • Ponúka vytvorenie rozných stratégií podľa typu sortimentu
 • Umožňuje biddovať na Heureka.sk, i Heureka.cz a Zboží.cz
 • Workshopy na téma bidding a biddingové automaty pre užívateľov zdarma
 • Nie je potrebný zásah do e-shopu
 • Umožňuje nastaviť, či sa dáta pre výpočty majú brať z Google Analytics, porovnávača alebo kombinovať 
 • Automatické upozornia na podozrivé udalosti do e-mailu a v rozhraní
 • Pravidelné automatické reporty 
 • Stratégie nastaviteľné podľa obsahu ľubovoľného elementu vo feede

KONTAKT: info@biddingfox.com

BiddingManager

BiddingManager je unikátny systém, ktorý na jednom mieste hromadí štatistiky z Heureky CZ/SK a Zboží.cz a prehľadne ich kategorizuje. BiddingManager poskytuje zároveň cenná dáta, ktoré v administrácií cenových porovnávačov nenájdete. Disponovať dátami na jednom mieste vám uľahčí vyhodnocovanie inzercie a v nadvaznosti bidovanie. V rozhraní efektívne filtrujete dáta a nastavujete výšku cpc vašim produktom. Bidovať na produkty pritom môžete manuálne alebo automaticky. Pre najzaujímavejšie produkty odporúčame využiť Auto-bidding, v rámci ktorého sa vybrané produkty preceňujú 12x denne. S BiddingManagereom môžete bidding upravovať každý deň, jeho nastavovaním totiž strávite zlomok času. 

Čo musíte mať pred registráciou:

 • Certifikát Overené zákazníkmi
 • Feed s ITEM_ID
 • Plnú implementáciu merania konverzií

Výhody:

 • Štatistiky z porovnávačov a biddingu na jednom mieste
 • Filtrovanie dát napr. podľa dostupnosti, ceny oproti konkurencií, TOP produktov
 • Nastavovanie CPC na úrovni kategórií, výrobcov či konkrétných produktov podľa dostupnosti a cenovejkonkurencieschopnosti produktov (zvolenie fixnej výšky CPC alebo ako % z ceny produktu). Možnosť Auto-biddingu pre hlavné produkty s inteligentným preceňováním a cielením na konkrétnu pozíciu
 • Dáta v BiddingManageru se aktualizujú každů hodinu. V rámci Manuálného biddingu sa teda aj CPC produktov môžu meniť každú hodinu - v závislosti na zmenách dostupnosti či cenovej konkurencieschopnosti produktov, prípadne podľa vašich zmien v nastavení. V prípade Auto-biddingu prebieha 12x denne automatická zmena CPC o vami zvolenú hodnotu v EUR smerom hore či dolu, za účelom dosiahnutia požadovanej bidovanej pozície
 • Možnosť nastavenia automaticky vypočítaného optimálneho CPC
 • Nastavenie maximálnej stropovej ceny za preklik
 • Upozorňovanie na stratové produkty
 • Notifikácie - vyčerpaný kredit, výpadok produktov z feedu, rast nákladov a ďalšie
 • Možnosť správy bidovania certifikovanými odborníkmi BiddingManageru nielen z rád agentúr
 • Konzultace vedené odborníkom na cenové zrovnávače a bidovanie v BiddingManageru
 • 14 dní zdarma na vyskúšanie
 • Cena od 12 EUR za jeden feed

KONTAKT: info@biddingmanager.cz

BiddingTools

BiddingTools zaisťuje full servis pre porovnávače. Bidovací automat nastavuje ceny za preklik na Heureka CZ/SK a Zboží.cz tak, aby bola inzercia pre e-shop čo najziskovejšia. Správa bidovania je v rukách skúsených špecialistov na porovnávače. Okrem bidovania zaisťuje BiddingTools e-shopom tiež ďalšie služby ako poradenstvo, párovanie produktov, audit a nastavenie účtov na porovnávačoch, audit XML feedov, podklady pre cenotvorbu, a zoznam TOP najpredávanejších produktov podľa Heureky v kategóriách, v ktorých inzerujete.

Čo musíte mať pred registráciou:

 • Certifikát Overené zákazníkmi
 • Feed s ITEM_ID
 • Plnú implementáciu Merania konverzií

Výhody:

 • Automatické bidovanie + ďalšie služby (audit účtu, párovanie, audit XML feedov, cenotvorba, zoznam TOP najpredávanejších položiek)
 • Precenenie cpc až 12x denne
 • Správa bidovania a komplexná starostlivosť v rukách marketingových špecialistov
 • Možnosť nastavenia rôznych stratégii bidovania podľa PNO, na úroveň kategórie, výrobcu, konkrétneho produktu
 • Možnosť nastavenia rôznych stratégií bidovania tiež na zákalde skladovosti , konkurencieschopnosti ceny oproti konkurencii, pozície podľa ceny (napr. bidovať až od 5. pozície)
 • Neefektívne položky automaticky vypína z bidovania
 • Pravidelné reporty efektivity a konzultácia výsledkov s odborníkom
 • Vývoj vlastných nástrojov pre správu zbožákové inzercie: online editor XML feedov Xemel a interný párovací nástroj (analýza spárovanosti ZADARMO)
 • 14 dní zdarma na vyskúšanie
 • Ceny balíčkov nastavené podľa reálne využívaných služieb od 79 EUR/srovnávač

KONTAKT: info@biddingtools.cz

Magic Script!

Magic Script! Inteligentný bidovací algoritmus s ľudskou kontrolou optimalizuje výkon PPC na Heureka CZ/SK, Google AdWords, Google Shopping, Zboží. S Magicom dokážete ovládať výkon PPC kampaní pre eshop v 15 krajinách na PNO, obrat, rozpočet naraz, ako s jedným volantom. Magic Script! algoritmus v sebe spája rýchlosť počítača a cit člověka, keďže automatizuje štatistiku vyrátavania návratnosti po kliku, no zároveň ponúka každodennú kontrolu bidding špecialistom.

Čo musíte mať pred registráciou:

 • Certifikát Overené zákazníkmi
 • Feed s ITEM_ID
 • Prístup do administrácie a Google Analytics

Výhody:

 • Prepočet ceny kliku 24x denne, 7 dní v týždni 
 • Ponúka presný bidding na maržu z každého produktu
 • 30 dní risk-free skúšobné obdobie
 • Šetrí kredit, kde nezarábáte a zarábá, kde je priestor zarábat viac 
 • Počíta cenu kliku v reálnom čase na základe zisku z každého jedného produktu
 • Riadi kampane na základe presných štatistík
 • Možnosť riadenia biddingu na PNO, maržu, mesačný rozpočet naraz
 • Nastavuje bidding na každé kľúčové slobo alebo produkt
 • Diferencovaná stratégia biddingu na kategórie, značky, konrétne položky
 • Automatické vypínenie neúspešných položiek (voliteľné)
 • Zahrňá mechanizmus na testovanie nových produktov bez histórie
 • Optimalizuje ceny klikov podľa dní v týždni, časti dňa a mesiaca
 • Rieši predajnú sezónnosť (Vianoce, výpredaje, akcie)
 • Pravidelný reporting efektivity a priebežné štatistiky
 • V cene aj práca spojená s riadením a kontrolou výsledkov
 • Každodenný email/telefonický support
 • Motto: len efektívne míňanie prostriedkov na reklamu je cesta k vášmu rastu!

KONTAKT: start@magicscript.co.uk

Marketing Tools

Ponúkáme bidovací automat, ktorý sám nadstaví optimálnu CPC podľa požadovanej hodnoty PNO alebo podľa iných ROI dohodnutých s klientami. Efektivitu kampane dopočítáme až na úroveň marže produktu. Pomocou vlastného interného nástroja XML feed pre sparovanie produktov. Ďalej ponúkame nástroj na automatické cenové porovnávanie produktov s Vašou zvolenou konkurenciou. 

Čo musíte mať pred registráciou:

 • Certifikát Overené zákazníkmi
 • XML feed, ale možno dohodnúť aj iný zposob predávania dat a výsledný feed sa postaráme my

Výhody:

 • Audit XML feedu a ďalšie nadstavenia v administrácii
 • Automatické nadstavenia biddingu podľa dohodnutých KPI s klientom
 • Určenie TOP produktov
 • Vlastný nástroj na úpravu a doplnenie XML feedu (Nie je treba úpravy zo strany e-shopu ani ďalšieho nastroja)
 • Nadstavenia zobrazovania produktov na požadových pozíciach
 • Automatická optimalizácia CPC podľa pravidel - napr. Podľa skladovej dostupnosti, zameraná na TOP produkty, nadstavenia podľa kategórie/výrobcu/značky až na jednotlivé produkty, automatické vyradenie neprofitujících produktov
 • Automatické vyhodnocovanie kampaní
 • Možnosti individuálních úprav a reportingu
 • Ľudský prístupa dohľad odborníkom nad Vašou kampaňou. I robot se može učiť.
 • Správa Heureka.cz a Heureka.sk
 • Cena od 149 EUR

KONTAKT: info@marketing-tools.cz