AKO REKLAMOVAŤ TOVAR ZAKÚPENÝ ONLINE

Každý z nás už niekedy niečo reklamoval. Ak presne neviete, ako na to, môže sa jednať o nepríjemnú procedúru. Existujú dva typy reklamácií. Buď vraciate tovar, ktorý sa rozbil bez vášho zavinenia, alebo sa sťažujete na kvalitu a chcete sa domôcť nápravy. Náš rýchly návod vám pomôže v oboch prípadoch.

 

1) Tovar dobre zabaľte

Začnite tým, že reklamovaný tovar dobre zabalíte. Nezabudnite priložiť sprievodný list s presným popisom vady, svoje kontaktné údaje pre komunikáciu s e-shopom, číslo účtu a doklad o zaplatení či záručný list.

2) Máte na to min. 24 mesiacov

Záručná doba sa počíta od okamihu prevzatia tovaru od dopravcu (prípadne vyzdvihnutie na odbernom mieste). Štandardná dĺžka záručnej doby je 24 mesiacov. Môže byť aj dlhšia. To musí byť uvedené na obale tovaru alebo v zmluve. Pri reklamácii do 12 mesiacov ste oproti e-shopu vo výhode vy.

3) Napíšte do e-shopu a jednajte so správnym partnerom

Zatelefonujte alebo napíšte e-mail priamo do e-shopu. V niektorých prípadoch sa totiž oplatí reklamáciu vybavovať priamo s konkrétnou značkou, čo by vám mal oznámiť predajca. Všeobecne platí, že po celú otváraciu dobu musí byť na predajni/prevádzkarni prítomný pracovník, ktorý je oprávnený reklamácie prijímať.

4) S tovarom nemusíte ísť tam, kde ste ho kúpili

Tovar môžete reklamovať v ktorejkoľvek prevádzke predajcu, teda aj v tej najbližšej.

5) Nepotrebujete originálny obal ani škatuľu

Obal nie je súčasťou tovaru. Výnimkou je tovar, u ktorého obal tvorí neoddeliteľnú súčasť produktu alebo je bez obalu nepredajný.

6) Nezabudnite na písomné potvrdenie

Vždy trvajte na vydaní/zaslaní potvrdenia o reklamácii. Musí v ňom byť uvedená reklamovaná vada a presne popísané, čo požadujete (odstúpenie, opravu atď.). Aj preto odporúčame pre prípadné nedorozumenia reklamácie uplatňovať písomne.

7) Nemáte účtenku? Nevadí

Pokiaľ je možné kúpu výrobku preukázať inak, nie je na reklamáciu nutný záručný list alebo paragón. V prípade platby kartou tak stačí výpis z účtu, v krajných prípadoch uspejete aj s čestným vyhlásením svedka (tu záleží na ústretovosti predávajúceho). S účtenkou ale bude samozrejme vaša reklamácia oveľa jednoduchšia, a preto si ju radšej uschovajte.

8) Reklamáciu musí predajca vybaviť do 30 dní

Akonáhle od vás predajca prevezme reklamovaný tovar, má 30 dní na vybavenie reklamácie. Do tejto lehoty vám musí oznámiť svoje vyjadrenie, teda zjednať nápravu vady, či reklamáciu zamietnuť.

9) Odosielajte tovar s dodacím listom

Keď tovar odošlete s tzv. dodacím listom, dostanete datovanú informáciu o tom, že obchodník váš tovar skutočne prevzal. Tridsať dní na vybavenie reklamácie si potom lepšie skontrolujete.

10) Pri uznaní reklamácie hradí poštovné e-shop

Pokiaľ vám e-shop uzná reklamáciu, nemusíte sa starať o poštovné. Počítajte ale s tým, že sa to týka iba najnižších nutne vynaložených nákladov. V dôsledku tak nemusí uhradiť plné poštovné, ktoré ste zaplatili vy.

11) Tovar môžete vrátiť aj bez udania dôvodu

Máte na to 14 dní od prevzatia. Dovtedy je možné odstúpiť od zmluvy (=vrátiť tovar) bez udania dôvodu. V takom prípade ale hradíte náklady na dopravu vy.

12) Nakúpili ste v zľave? To nie je problém

Zakúpili ste tovar v nejakej výhodnej ponuke? Na reklamáciu máte samozrejme nárok aj tak. Nesmiete však tovar reklamovať z dôvodu, kvôli ktorému bol zľavnený.

13) 3× a dosť. Chcite vrátiť peniaze

Pokiaľ reklamujete trikrát rovnakú vadu, štyrikrát rôznu vadu alebo tri rôzne vady naraz, máte nárok na vrátenie peňazí.

14) S bežným opotrebením nepochodíte

Uplatniť reklamáciu nie je možné na vady, ktoré vznikli bežným opotrebením, alebo také, ktoré ste sami spôsobili nesprávnym použitím tovaru.

 

Ako môže vaša reklamácia dopadnúť?

 • Oprava tovaru
  Vada, ktorú tovar má, bude opravená/odstránená.
 • Výmena tovaru
  Tovar bude vymenený za iný kus.
 • Uplatnenie zľavy na tovar
  Bude vám vrátená časť ceny tovaru za predpokladu, že tovar budete ďalej užívať a rovnakú vadu nebudete reklamovať.
 • Odstúpenie od zmluvy
  Dostanete späť svoje peniaze.
 • Zamietnutie
  Reklamácia vám nebola uznaná a nemáte nárok na výmenu tovaru ani vrátenie peňazí. Môžete sa ale obrátiť na predávajúceho a dohodnúť sa na riešení sporu alebo kontaktovať SOI.

Zaujíma vás viac?

Reklamácie upravujú zákony o ochrane spotrebiteľa a občiansky zákonník. Preštudujte si ich.